chờ đợi, người không tới, hủy hẹn, hẹn hò, tình yêu, con trai, con gái
Chờ một người không tới

Đông tới đầu cửa sổ
Gió lạnh heo hút về
Đứng chờ em trước cổng
Cảm thấy lòng bơ vơ

1 phút rồi 2 phút
5 phút rồi 10 phút
Cứ tìm quanh tìm quẩn
Vẫn chẳng thấy dáng em

Nhìn dòng người qua lại
hi vọng rồi thất vọng
Em đang ở nơi nào
Sao không ra chốn đây

Có một người đang buồn
Có một người đang tủi
Bởi vì có một người
Vẫn đứng đây chờ em

Rồi nửa tiếng trôi qua
Em ở đâu chẳng thấy
Nhấc máy tay lạnh run
Nhưng lạ, không nghe máy

Rồi cứ thế cứ thế
Một tiếng lại trôi qua
Người cần thì không tới
Người không cần cứ qua

Năm phút gọi một lần
Vừa chờ vừa lo sợ
Không biết người làm sao
Bởi sao mà không tới

Cơn gió lạnh thình lình
Chui từ đầu ùa tới
Người đang đứng giật mình
Chẳng lẽ bị bỏ bom?

Nếu thật là như vậy
Chẳng chờ đợi làm gì
Về ngay, luôn cho khỏe
Đừng chờ, nhục, biết không?